Professioneel schoonmaakbedrijf voor kantoren en gebouwen

Uw partner voor regio Brussel - Oost Vlaanderen - Vlaams Brabant

Een efficiënte aanpak

Bij schoonmaakbedrijf All Works Company hanteren we verschillende parameters voor het opstellen van een concreet en efficiënt werkschema. Dit vereist een goed gevormde organisatie. Het ernstig naleven van de programma’s die onze diensten aanbieden is de voornaamste zorg van ons schoonmaakbedrijf.

Een goed georganiseerd schoonmaakbedrijf voor doeltreffende resultaten

Het eerste contact wordt verzorgd door onze commerciële afgevaardigde. Het nodige personeel, het materiaal en de producten, volgens de studie der lokalen, wordt door hem vastgesteld.

  • Onze inspectiedienst neemt de nodige schikkingen bij het starten van een werf (personeel, materiaal), opdat deze in de beste voorwaarden zouden verlopen.
  • De ploegchef is doorlopend aanwezig op het werf teneinde de coördinatie van de werken te verzorgen.
  • Gespecialiseerde arbeiders zullen de werken met de vereiste bekwaamheid uitvoeren.

Een dubbele ploeg: dubbel voordeel voor uw bedrijf

We werken ook vaak met dubbele ploegen. Niet één, maar twee schoonmakers of schoonmaaksters worden in dat geval tegelijkertijd ingezet.

Uw voordelen:

  • Minder hinder: het schoonmaken van uw kantoren is immers twee keer zo snel achter de rug.
  • Een schoonmaakster ziek? Geen probleem. Wij zorgen voor vervanging, welke door het tweede personeelslid grondig wordt gebriefd en begeleid. De kennis van de lokalen en de gewenste werkwijze in uw kantoren en lokalen blijft behouden.

Degelijke opleiding en begeleiding

Het bestuderen van de ons toegewezen plaatsen, taken, de leiding evenals het toezicht en de uitvoering van de werken, wordt gedaan door technici, ieder gespecialiseerd in zijn vak. Ons personeel wordt nauwgezet uitgekozen en wij zorgen zelf voor de beste opleiding.

De samenwerking met de klant

Om alles tot een goed einde te brengen ontbreekt slechts één enkele schakel en die bent u. Dankzij een goede samenwerking, en door het leggen van weldoordachte kontakten zal ons doel : “Gemaakte afspraken eerbiedigen”, werkelijkheid worden. Zo bekomt elke klant bij de aanvang der opdracht een notitieboekje waarin ieder bezoek aangetekend wordt en waarin hij eventueel opmerkingen kan neerschrijven.

Share